ගෘහස්ථ දෘෂ්‍ය නෝඩ්

  • ZBR1004R Indoor Optical Receiver

    ZBR1004R ගෘහස්ථ දෘෂ්‍ය ග්‍රාහකය

    හැඳින්වීම ZBR1004R යනු අඟල් 19 අඟල් 1U ගෘහස්ථ ඔප්ටිකල් ග්‍රාහකයක් වන අතර එය මනරම් හැඩයෙන් යුක්ත වන අතර දර්ශකයේ කැපී පෙනේ. ඉහළ සංවේදීතාවයක්, ශබ්ද රූපයක් අඩු, එකම ක්‍රියාකාරිත්වයේ සිව් ආකාර ප්‍රතිලාභ දෘශ්‍ය ලැබීමේ මොඩියුලයන් සිව් ආකාරයකින් ආපසු සම්ප්‍රේෂණ සං als ා වල උසස් තත්ත්වයේ සම්ප්‍රේෂණය සහතික කරයි. 20dB නිමැවුම් මට්ටමේ පරාසය. බල සැපයුම AC220V වේ. ලක්ෂණ 1. 1310nm වැඩ කරන කවුළු දෙකක් ...